lion in cages just for fun

Warszawski lew i piosenka, żeby choć trochę poprawić dzisiejszą pogodę.
/właśnie zbieram odwagę, żeby w końcu ruszyć swój tyłek i zrobić jakieś bardziej 'inspirujące' zdjęcia - wkrótce/


http://www.youtube.com/watch?v=6bpPyRPnnRs
wolf gang - lions in cages

byron words (agnes grey)


Niech tysiąc bólów ściga mnie - nie legnę!
Zgniotą - nie złamią! Pierwej spocznę w grobie -
Niechaj mię dręczą - ja kolan nie zegnę!
Nie o nich myślę! Ja myślę o tobie!

G.G. Byron, Strofy do Augusty

***

There is many a pang to pursue me;
They may crush, but they shall not contemn -
They may torture, but shall not subdue me -
'Tis of Thee that I think - not of them.

G. G. Byron, Stanzas to Augusta